BLOG AKU ANAK INDONESIA

Cintai hasil karya anak bangsa sendiri

Saturday, 2 January 2016

Contoh sesorah / pidato Bahasa Jawa dengan tema kelestarian lingkungan hidup

Sugeng sonten mas mba.., wah, mbalek maning wonten blog AKU ANAK INDONESIA.. saiki kula arep ngepos artikel yaiku sesorah utawa pidato bahasa jawa kanthi tema lingkungan., monggo disimak sae – sae..


Read More
Assalamu’alaikum wr.wb.
Dhumateng Kepala Sekolah Ibu Siti Mahmudah ingkang kula hormati
Dhumateng Bapak lan Ibu guru ingkang kula hormati
Lan dhumateng rencang sedaya ingkang kula tresnani

Hadirin ingkang kula tresnani..
          Monggo kita sesarengan njunjungake puja lan puji syukur dhumateng ALLOH SWT. Amargi sampun maringi berkah lan karunia, sahengga kita sedaya saged makempal sesarengan kanti sehat wal ‘afiat.

 Hadirin ingkang kula tresnani..
        Kaping sepindah ingkang kita sedaya perlu sadari, lingkungan menika panggenan kangge kita sedaya nggantungaken gesang umat manungsa. Amargi menika kita sedaya kedhah njagi lingkungan sae – sae supados bumi ngasilaken keuntungan kangge kita sanes kerugian utawi bencana kangge kita.
Salah satunggalipun cara lingkungan mboten maringi bencanan kangge kita inggih menika njagi kebersihan lingkungan. Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang salerese inggih menika lingkungan kang layak kangge dipanggeni manungsa lan kesehatan manungsa saged terjagi amargunipun menika kita sedaya kedhah njagi kebersihan lingkungan supados nyiptakaken gesang ingkang layang  lan sejahtera.

 Hadirin ingkang kula tresnani
       Njagi kebersihan lingkungan inggih menika cara kang becik kangge nyegah penyakit – penyakit ingkang ngintai ing musim jawah. Njagi kebersihan lingkungan saged diwiwiti saking ngresiki sekolah kita tresnani SMP N 5 KEBUMEN menawi sekolah kita resik tiyang sanesipun mboten sungkan kengge nyontoh kabiasaan becik kita sedaya kangge ngresiki sekolahan menika. Dampak positif inggih menika kagiyatan belajar mengajar dados nyaman amargi lingkungan resik.
Cekap semanten ingkang kula aturaken, mbok bilih wonten klenta – klentunipun anggenipun matur kulo nyuwun pangapunten.
Wassalamu’alaikum wr.wb.

Semanten artikel ingkang kula aturaken ,
Maturnuwun..

4 comments:

  1. Ijin pake buat tugas sekolah ya kak. ini kok dikit banget ya tapi mana kosakatanya aku ga tau smua lg :D

    ReplyDelete
  2. ya silahkan. biar sedikit, nanti kan mudah hafalin-nya

    ReplyDelete